Real Estate Belgium  thumbnail

Real Estate Belgium

Published Dec 17, 23
7 min read


‘We zien dat Nederlandecht vergrijst.’ Er komen minderjonge mensen op de arbeidsmarkten daardoor vlakt de groei af’, zei Van Geest recent tegen De, Telegraaf. Onlangs liet het CPBweten dat het de groeiprognosevoor Nederland voor de komende jaren heeft verlaagd van 1,75 % naareen magere 1,2% (sotheby's real estate amsterdam). Toch hoeft een Japans scenariogeen schrikbeeld te zijnEn lage economische groei betekent ook weinig rente. ‘Mensen moeten daaraan wennen.' Net als pensioenfondsen. Met minder rendement zijn er twee mogelijkheden: minder pensioen of meer inleggen. Daarop zullen Nederlanders zich volgens de CPB-directeur psychologisch moeten instellen. Er zit niets anders op. 5 (sotheby's real estate amsterdam). Kan de neerwaartse trend worden gekeerd? Dat kan zeker, menen specialisten

Volgens Draghi is de politiek aan zet. De ECB heeft met de huidige lage rente beperkte manoeuvreerruimte - sotheby's real estate amsterdam. Overheden moeten veel meer investeren in de publieke sector, zegt Nick Kounis, Brits macro-econoom en hoofd Financial Markets Research bij ABN Amro. Besparingen en investeringen moeten in evenwicht komen. ‘Als je kunt lenen tegen nul procent, moet investeren toch geen probleem zijn’, zegt Kounis, die eerder werkte voor het Britse ministerie van financiën

En wat is er mis in Duitsland, vraagt Kounis zich af - sotheby's real estate amsterdam. De grootste economie van Europa heeft een structureel begrotingsoverschot en voert nog steeds een heel zuinige politiek, terwijl de infrastructuur in het land en de scholen verre van perfect zijn. ‘Alléén krijgt de ECB een ommekeer in het rentebeleid niet voor elkaar

Wat betekent dit voor spaarders, pensioenfondsen en overheden? Riskanter beleggen, investeren in onroerend goed of genoegen nemen met minder. En grootscheepse investeringen van overheid en de private sector zijn nodig om de hoge berg besparingen te verminderen. De volgende recessie zal het leren. Expansief overheidsbeleid is dan onontkoombaar, want de rente kan nauwelijks lager.

Real Estate Turkey

Een overheidstekort van minder dan 3% zal niet langer houdbaar zijn. Dat leert ook de situatie in Japan. sotheby's real estate amsterdam. Hetzelfde geldt voor het inflatiedoel van minder dan maar dichtbij de 2%, het richtcijfer van de ECB, zegt Kounis. ‘Herziening van het monetair beleid is onontkoombaar. De ECB moet de markten overtuigen dat hij werkelijk alles uit de kast haalt om de inflatie op te voeren’, aldus Kounis

Bij een volgende recessie kan de economie dan sneller een veel grotere injectie krijgen. De ECB heeft volgens de Britse econoom lang gewacht met het grote opkoopprogramma (2015) om de eurozone uit het dal te trekken. Draghi zelf weet precies wat nodig is. Huis Kopen Marbella. sotheby's real estate amsterdam. Wil de rente stijgen dan móeten besparingen en investeringen in balans worden gebracht

‘Hervormingen zijn de sleutel om de productiviteitsgroei te verhogen en investeringen aantrekkelijker te maken. Vooral eurolanden die het hardst door de crisis zijn getroffen, hebben laten zien dat het kan. Maar over het algemeen gaat het te langzaam.’ Was getekend, Mario Draghi (2 mei, 2016). FD - sotheby's real estate amsterdam.NL 07 maart 2019 Tijdelijk minder pensioenpremie betalen om meer geld over te houden, bijvoorbeeld voor een hypotheek, kan een oplossing voor jonge starters op de woningmarkt of gezinnen in de spitsuur van het leven

Het kabinet onderzoekt of het kan, liet minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken onlangs aan de Tweede Kamer weten. sotheby's real estate amsterdam. Maar volgens een deze week verschenen onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is het 'geen aantrekkelijke optie'. De onderzoekers van ASRE en pensioenadviseur Ortecbekeken de gevolgen van dekeuze om vroeg in je carrièrelangere tijd geenpensioenpremie te betalen en die extra financiële ruimte tegebruiken voor het betalen van de hypotheekWeinig keuzevrijheid Nederland kent weinig keuzevrijheid als het gaat om pensioen. Het overgrote deel van de werknemers betaalt verplicht elke maand pensioenpremie. Wanneer mensen met pensioen gaan, krijgen zij daar een levenslange pensioenuitkering voor terug. Een tussentijdse premievakantie, of een bedrag ineens opnemen uit je pensioen - wat in de meeste andere landen kan - is in Nederland niet mogelijk.

Spryg Real Estate Academy

Vier op de tien Nederlanders wil de mogelijkheid om tijdelijk geen pensioenpremie te betalen, bleek vorig jaar uit een studie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - sotheby's real estate amsterdam. En onder deelnemers van grote pensioenfondsen zoals het ABP zou de helft graag een bedrag ineens willen opnemen, een zogeheten lump sum. Binnen een maand komt Koolmees met de uitkomsten van een eigen onderzoek naar de optie voor de opname van een lump sum

Dat mag niet meer zijn dan 10% van het totale pensioen. En het mag pas bij pensionering. Zo moet worden voorkomen dat mensen te weinig pensioen overhouden. Daarmee volgt Koolmees de uitkomsten van een vorig jaar verschenen studie van het Centraal Planbureau (CPB). Premievakantie onzeker Of hij ook stappen gaat zetten om een premievakantiemogelijk te maken, is nogonzeker.

De pensioenpremie is een fors deel van de loonkosten, doorgaans 10% tot 20%. Als dat bedrag tijdelijk boven op het salaris komt, gaan mensen er aanzienlijk op vooruit. Die extra ruimte zou starters kunnen helpen om een koophuis te betalen, is het idee (sotheby's real estate amsterdam). De onderzoekers van ASRE hebben gekeken of wonen zo inderdaad betaalbaarder wordt voor jongeren

Wie een jong huis koopt en meteen tien jaar de premie gebruikt om de hypotheek te betalen, houdt dertig jaar lang 6% meer inkomen over - sotheby's real estate amsterdam. Maar daar staat een 15% lager inkomen na pensioen tegenover. De onderzoekers denken dat 'gezien het grote verschil tussen winst nu en de kosten later' het inzetten van pensioenpremie voor de hypotheek 'niet interessant' is

Maar als dat bedrag boven op het salaris komt, moet er wel meteen worden afgerekend. Het hogere netto-inkomen levert bovendien geen hogere hypotheek op. De bank moet er bij vaststelling van de hoogte van de hypotheek namelijk rekening mee houden dat het verwachte pensioen daalt (sotheby's real estate amsterdam). 'Heel goed dat dit in kaart is gebracht', reageert de Leidse hoogleraar Marike Knoef, gespecialiseerd in pensioen en zelf niet betrokken bij dit onderzoek

Real Estate Logo

'Er zijn grote verschillen tussen mensen. En voor een deel is dit denk ik best interessant - sotheby's real estate amsterdam. Voor mensen met kinderen bijvoorbeeld, heeft de extra euro nu vaak veel meer nut dan een euro tijdens hun pensioen. Ik zou dit plan nog niet willen afschrijven.' Als pensioenpremie en extra aflossen op de hypotheek fiscaal hetzelfde worden behandeld, wordt het nog interessanter, stelt zij

De toezichthouder maakt zich zorgen dat juist wie al een pensioengat heeft, gebruik wil maken van een premievakantie. Terwijl de groep die al veel pensioen heeft opgebouwd en het zich kan veroorloven om minder premie in te leggen, daar minder behoefte aan heeft. Huis Kopen Costa del Sol. sotheby's real estate amsterdam. Het onderzoek moet dit beter in beeld brengen en mogelijke oplossingen bieden

Het verkrijgen van een hypotheek voor Nederlandse expats die in het buitenland wonen wordt een stuk gecompliceerder. ABN Amro was de laatste bank die een hypotheekregeling had voor Nederlanders in het buitenland. De andere grote banken, Rabobank, ING en de Volksbank, zijn daar al eerder mee gestopt. Hypotheekadviseurs spreken van schrijnende voorbeelden en een groot aantal gedupeerden.'Het niet-ingezetenen-beleid passen we toe omdat het bedienen van klanten buiten Europa steeds meer risico’s en extra kosten met zich brengen', aldus de woordvoerder. Alleen nieuwe hypotheken vallen onder het aangescherpte beleid - sotheby's real estate amsterdam. Wie al een hypotheek heeft bij ABN ondervindt geen gevolgen van de nieuwe regeling. Nieuwbouw woning kopen costa del sol. Lokale wetgeving is volgens de bank in toenemende mate complex en omvangrijk

Piloten in Qatar Het is niet voor het eerst dat ABN Amro zijn buitenlandse klanten tegen zich in het harnas jaagt. Eind 2016 maakte de bank bekend afscheid te nemen van 15. 000 rekeninghouders in het buitenland (sotheby's real estate amsterdam). Expats bleven toen overigens buiten schot. Dat is bij de aanscherping van het hypotheekbeleid anders, aldus hypotheekadviseurs

Intercity Real Estate Management

De Boer werkt vooral voor Nederlanders met een goede baan en vaak een Nederlandse werkgever. ‘Het is een vreemde maatregel’, zegt ze. Dit zijn hun beste klanten en er is nagenoeg nul risico op wanbetaling.’ ABN zegt daarover: 'Zowel wanbetaling als het inkomen zijn geen criteria bij het niet-ingezetenen beleid.' Niemand veilig De harde lijn zorgt veel onbegrip bij klanten.

‘Met deze harde lijn jaagt ABN zijn private banking klanten van de toekomst weg.’ Soms zijn de verhalen ronduitbizar. sotheby's real estate amsterdam. Zoals de vermogensbeheerder van ABNAmro die zich vanuit het buitenland meldt bij de hypotheekafdeling van haarwerkgever. Het hypotheekbedrijf wijst de aanvraag af vanwege onvoldoende zekerheden over de bron van inkomsten. Tom van der Lubbe, medeoprichter van hypotheekadviseur Viisi, mist de ratio achter de aanscherping van het beleid

Latest Posts

Crm For Real Estate

Published Dec 19, 23
6 min read

Real Estate Belgium

Published Dec 17, 23
7 min read